LAST MINUTE CALL COMPOSITIEOPDRACHT

slider_wkvdj

LAST MINUTE CALL
Ben jij een professionele jazz componist, eigenzinnig en vol sprankelende nieuwe muzikale ideeën die het verdienen de spotlight te zien?
Schrijf je dan NU in!
De inschrijving loopt tot 1 september 2021.
De selectie van de 10 deelnemers wordt uiterlijk 15 september bekend gemaakt.

DE WEEK VAN DE JAZZ
De Week van de Jazz (WKVDJ) is een nieuw initiatief van de VNJJ, onze 34 aangesloten jazzpodia en jazzfestivals en onze partners. Het evenement vindt plaats in het kader van International Jazz Day 2022; een globaal initiatief van Unesco i.s.m. het Herbie Hancock Institute of Jazz. De WKVDJ viert jazzmuziek en haar verbindende rol tussen mensen van overal ter wereld. Net zoals de muziek zelf biedt de WKVDJ als open initiatief iedereen met een hart voor jazz de mogelijkheid mee te doen. De data van de eerste editie zijn maandag 25 april, 2022 t/m zondag 1 mei, 2022. Meer nieuws volgt.

De Week van de Jazz Compositieopdracht
In samenwerking met Buma Cultuur, en mogelijk gemaakt door het Steunfonds Rechtensector van het Ministerie van OCW, worden 10 componisten verspreid over Nederland de mogelijkheid geboden nieuwe composities te realiseren en te presenteren op een mooi podium in Nederland. Dit ondersteund met een werkbijdrage uit de regeling nieuwemuziekmaken.nl. Werktitel: de Week van de Jazz Compositieopdracht.

Het doel is om componisten tijdens deze intens moeilijke periode in hun creatieve proces te ondersteunen én de wereld met meer uitgesproken en verbindende muziek te vullen. De opdracht biedt de componist volledige vrijheid bij het schrijven van de compositie(s). Het budget wordt toegekend op basis van de ingediende plannen. Hiervoor wordt de Fair Practice Code Compositieopdracht gehanteerd dat uitgaat van speelduur, bezetting en bewerkelijkheid. Het budget is bestemd voor de compositieopdracht, repetities, reiskosten, en een presentatiemoment tijdens de Week van de Jazz in een bezetting naar keuze. Er is voor de 10 deelnemers in totaal €100.000 beschikbaar.

SELECTIECRITERIA
Centraal staan componisten met een uitgesproken eigen geluid, uitzonderlijke muzikaliteit en een (potentieel) opmerkelijke bijdrage aan de jazzscene in Nederland en daarbuiten. De VNJJ hecht eraan om de volgende selectiecriteria te hanteren waarop een vijfkoppige en vakkundige jury haar selectie baseert:

Volledig ingevuld online inschrijfformulier;

Artistieke zeggingskracht van de artiest (eigenheid, artistieke visie);

Huidige staat van dienst;

Kwaliteit, techniek & expressie (op basis van meegestuurde tracks) van compositie en

melodie;

Het doel is om een landelijke spreiding te bewerkstelligen van 10 makers met binding met 10 verschillende provincies (afkomstig, actief). Dit creëert een weerspiegeling van de gehele Nederlandse jazzscene in al haar diverse uitingsvormen.

Ben jij een professionele jazz componist, eigenzinnig en vol sprankelende nieuwe muzikale ideeën die het verdienen de spotlight te zien? Schrijf je dan in! De inschrijving start per 8 juli en loopt tot 1 september, 2021. De selectie van de 10 deelnemers wordt uiterlijk 15 september bekend gemaakt.

Week van de Jazz Compositie-opdracht