Your Trusted 24 Hours Brook Service Provider !

BIM 2.0

BIM 2.0

Het idee en de opzet van de BIM is mooi. Een vakvereniging voor improviserende musici. Dat is ook logisch want de kwaliteiten van die musici zijn bijzonder in het muziek spectrum. Hoe je het wilt noemen maakt niet uit. Jazz, instant composing of geïmproviseerde muziek, het heeft allemaal de bijzonderheid dat het moment suprême van het maken van die muziek leidend is. De muziek staat niet op papier en komt uit de creatieve geest van die musici en wordt gemaakt op het podium in het moment nu. Dat gezegd hebbende; hoe staat het met de waardering van die bijzonderheid?

Laat ik gelijk maar met de deur in huis vallen. Als ik kijk naar de verdeling van de gelden van de overheid die deze muziek krijgt ten opzichte van onze gewaardeerde klassieke musici komen we er bekaaid vanaf. Ik schat even grofweg dat alle muziek met geïmproviseerde aspecten nog geen 2 % van het beschikbare budget toebedeeld krijgt van de overheid. Je moet dan denken aan het geld wat in de BIS regeling zit, de subsidies die de FPK uitdeelt en bijvoorbeeld de beschikbare budgetten voor muziek van de lokale overheden en dat op een grote hoop gegooid. Dat is raar want als je bijvoorbeeld naar de populatie kijkt van de beroepsopleidingen laat de verdeling tussen studenten van de klassieke muziek en alle jazz, impro en aanverwante muziek een heel andere verdeling zien. Die is namelijk de laatste 35 jaar enorm veranderd in het voordeel van de niet klassieke muziek. Je zou dan denken dat de verdeling van diezelfde overheid mee moet veranderen want tja, diegene die worden opgeleid vertegenwoordigen toch de toekomst in het landschap zou je zeggen.  Bovendien is het te verdelen budget gemeenschappelijk geld wat wordt verkregen door de belastingbetaler en niet door de belastingbetaler die alleen van klassieke muziek houdt. Naar mijn weten is er in het verleden ook geen wet aangenomen die bepaald dat de huidige verdeling gerechtvaardigd is. Nou, de verdeling is dus niet mee veranderd. Sterker nog, het beschikbare budget is alleen maar minder geworden in het nadeel van de improvisatiemuziek.

Goed, terug naar de BIM. Op het moment heeft deze vereniging ongeveer zo’n 250 leden. Dat is een schijntje van de totale populatie jazz en improviserende musici in Nederland. De afgelopen 35 jaar zijn er namelijk ongeveer 10.000 jazz en aanverwante musici opgeleid door de conservatoria.

Nu is het ook zo dat de gemiddelde impro en jazzmusicus niet echt schittert in maatschappelijk en economisch inzicht en bovendien een vrij solitaire houding er op na houdt. Die heeft niet echt op het eerste gezicht interesse in een organisatie die zijn of haar belang zou moeten behartigen en heeft zijn/haar handen vol aan het overleven in deze moeilijke tijd voor de muziek en de kunst in het algemeen. Maar het is ook zo dat de goede informatie gekoppeld aan wat financiële vooruitzichten en betere mogelijkheden wat betreft je muzikale carrière misschien wel het e.e.a. zou kunnen activeren bij diezelfde musici.

Ik ben zelf BIM lid geweest in de jaren 80 maar heb er de brui aangegeven. Reden daarvoor was dat in de 80er jaren een soort van burenruzie, over wat anders dan natuurlijk geld,  tussen een aantal muzikale stromingen aan de gang was waarbij de BIM een polariserende in plaats van een bindende rol speelde. Ik wilde natuurlijk lid van een vakvereniging zijn die er in de basis was voor iedereen en niet voor iemand in het bijzonder.

Laatst sprak ik met iemand uit het BIM bestuur en die vertelde me dat de BIM zich aan het herdefiniëren is. Nieuwe mensen in het bestuur en een ruimer muzikaal spectrum voor wat betreft de nieuwe leden. Tezamen met de pas ingestelde Bim Podium Prijs voor een jazzpodium welke het goed doet hoopt men een nieuwe stap te zetten naar de toekomst.

Wat mij betreft ligt voor de BIM nu de weg open. BIM 2.0 zou alle jazz en improviserende musici uit alle stromingen moeten informeren en vooral verenigen (en dat zijn er heel veel) ten einde een organisatie te worden met een groot draagvlak en daardoor slagkracht te verkrijgen om de ongelijke waardering bij de overheid ten opzicht van improvisatie muziek en de klassieke muziek te bestrijden.

Ben van den Dungen

Gebruikte afkortingen:
BIM = de Beroepsvereniging van Improviserende Musici
BIS = Culturele Basis Infra Structuur
FPK = Fonds Podiumkunsten