Nieuw Paradoxteam en spannende broedplaatsen

Het podiumseizoen 2019/2020 van Paradox is van start gegaan. Het wordt geen seizoen als voorgaande jaren. Het wordt spannender! Er is een mooi avontuurlijk programma. Het jazzpodium bestaat veertig jaar wat in oktober op Tilburgse wijze wordt gevierd. De verbouwing van de leegstaande etages boven het podium tot heuse muziekateliers nadert de voltooing. En er zijn wat opmerkelijke veranderingen in het Paradoxteam.

NIEUW PARADOXTEAM
Programmeur Bartho van Straaten wordt verantwoordelijk voor de opstart en het beheer van de muziekateliers annex productiehuis. De podiumprogrammering blijft het hoofdbestanddeel van zijn takenpakket. Maar versterking bij programmering was daarmee wenselijk geworden en zo ontstond er een deelvacature, die vanuit eigen kring kon worden ingevuld.

PROGRAMMA EN PR
Die gedroomde kandidaat bleek Koen Graat te zijn. Graat begon zijn loopbaan als jazzjournalist, werd programmeur jazz & world bij November Music en deed en doet daar nog steeds de communicatie, programmeert bij Jazz in Duketown, de Verkadefabriek en sinds 2017 is hij docent ‘Jazzhistory & research’ bij het Fontys Conservatorium. Vijftien jaar geleden trad hij al in de programmaraad van Paradox en later in het bestuur.
Nu zal Koen Graat wekelijks twee halve dagdelen bij Paradox rondlopen, waar hij aanvankelijk ook de PR voor zijn rekening gaat nemen. Verwacht wordt dat Van Straaten en Graat, die ook zes jaar bij Jazz in Duketown samen werkten, elkaar zullen aanvullen waardoor verbreding zal ontstaan. Ook het kunnen sparren en een klankbord hebben voor de inhoudelijke proposities in het enorme programma-aanbod is een behoorlijke meerwaarde. Voor de nieuwe bestuursvacature werd ook invulling gevonden.

BESTUUR
Voor de ontstane bestuursvacature Programma & Marketing werd in de persoon van Frank Slijpen een ideale kandidaat gevonden. In zijn Tilburgse studententijd stond Slijpen al bij Paradox achter de bar en na zijn studie deed hij ruim twaalf jaar ervaring op als verantwoordelijke voor marketing en publiciteit bij SJU Jazzpodium in Utrecht, Bimhuis in Amsterdam en de Verkadefabriek in Den Bosch. Sinds 2014 is hij docent aan de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg. Als bestuurslid bij Paradox lijkt voor hem de cirkel rond. Met een brede interesse in vooral nieuwe ontwikkelingen in jazz en een rijke ervaring heeft hij er zin in om beleidsmatig inbreng te leveren.

DUIVEN EN TALENTEN
Tot voor kort boden de Paradoxzolders wel eens nestplaatsen aan duiven. Nu worden de zolders omgebouwd tot broedplaatsen voor talent. Met een financiële steun van Gemeente (€ 290.000) en Provincie (€ 40.000) worden er nu op de eerste verdieping drie ruimtes gereedgemaakt. In deze royale van daglicht voorziene geïsoleerde vertrekken en uitgerust met een backline van piano, bas-, gitaar-, zangversterkers en drumstel kunnen muzikanten zich voor een periode van enkele weken een vast plekje verschaffen om ongestoord te werken; en broeden op nieuwe creaties. De broedplaatsen worden tevens productiehuis doordat er gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten, know-how en het netwerk van Paradox, maar ook van het podium voor een try-out of première. Het is dus niet zo maar een oefenruimte. De bovenste zolder wordt ook verbouwd tot nieuwe muziekateliers met ruim daglicht. In de regio met een Rockacademie en conservatorium loopt er veel talent rond en Paradox wil die graag faciliteren en daarvoor ruimte bieden en natuurlijk ook niet voor de regio verloren laten gaan.

Het productiehuis heeft een aparte ingang en zal in november vermoedelijk volledig ingericht zijn en dus gereed voor gebruik. Er hebben zich inmiddels al wat belangstellenden gemeld. De komende periode wordt spannend. Er is geen blauwdruk voor en alles moet worden bedacht en opgestart.

NIEUW PROGRAMMA
Het programma voor het nieuwe seizoen staat grotendeels op de website. Veel mooie nationale en internationale acts zoals The Necks, Ambrose Akinmusire Quartet, Kenny Garrett, Soft Machine, Kika Sprangers Large Ensemble, Espen Eriksen Trio, Or Bareket, Oliver’s Cinema, Ziv Ravitz, Tonbruket, Joost Patocka All Stars, Daniel Herskedal Quartet, Paul van Kemenade/Louis Moholo, Gatecrash, Oded Tzur Quartet, Wolfert Brederode, Wouter Hamel, Anton Eger Æ, Marius Neset vullen de woensdag-, vrijdag en zaterdagavonden. En natuurlijk is er de jubileumavond 40 jaar Paradox op zaterdag 12 oktober met VLEK, het legendarische Paul van Kemenade Classic Quintet met Mete Erker, maar ook Harmen Fraanje & Ernst Reijseger geven acte de présence op deze Tilburgse avond.

En natuurlijk wachten we ook met spanning af welke creatieve vogels in de muziekateliers gaan nestelen en vervolgens hun broedsels komen presenteren op het Tilburgse Paradoxpodium.

Tekst en fotografie: Ella en Eddy Westveer

 

PARADOXTILBURG.NL